TÄBY BOLLEK

Upptäck glädjen i lek och rörelse med boll

Sedan Täby Bollek startade år 2021 har vi haft nöjet att tillsammans med många barn väcka nyfikenhet för fotboll och rörelseglädje på ett lekfullt sätt. 


Anmälan är nu öppen till höstterminens Bollek där vi välkomnar barn födda 2020.

 Kom och hoppa, balansera, sparka, kasta, fånga och spring med oss!


VAD är Täby Bollek: 

Med Täby Bollek vill vi väcka nyfikenhet för fotboll genom lekfulla övningar och lekar

VARFÖR välja Täby Bollek: 

- Vi vill få fler barn att röra på sig, att upptäcka rörelseglädjen, att träna och utveckla sina motoriska färdigheter och kroppsuppfattning. 

- I leken vill vi få med rörelse med och utan boll för att låta barnet upptäcka sina förmågor och intresse för boll på ett lekfullt sätt. 

HUR gör vi på Täby Bollek:

- Här får barnen möjlighet att under 10 tillfällen lära sig samarbeta, hitta rörelseglädje, balansera, sparka, kasta, fånga boll, leka och lära känna nya kompisar. 

- Upplägget bygger på lekfullhet och glädje där vårt mål är att ditt barn ska ha roligt och längta till nästa tillfälle. 

Lekfull träning och rörelseglädje

Lär känna bollen

Kasta - fånga - Studsa - Driva - Dribbla

Vi vill leka fram barnens motoriska utveckling genom färdiga övningar och lekar. Vi använder oss av bollar i olika material och storlekar för att utmana, utveckla och väcka barnens intresse för "bollen". 

Rörelse och koordination

Hoppa, krypa, balansera, samarbeta

Med Täby bollek vill vi skapa en plats att komma till för att få utforska och ge utrymme för barnens kreativitet och fantasi med övningar och lekar som bjuder in till att våga pröva och utveckla koordination och motorik. 

Utvecklas i grupp

Gemenskap och samverkan i grupp

Lek är det bästa sättet att lära och pröva på nya saker. Vi lär oss att anpassa leken till gruppen och att visa hänsyn för sina kamrater och ledare.
Varje tillfälle startar och avslutas alltid med samling. Vikten av att samlas innan och efter har stor betydelse för barns sociala träning.

Våra instruktörer

Vi har glada, engagerade och aktiva ledare med erfarenhet från fotbollsskolor, camper och idrottslag. Våra ledare får löpande coachning och stöttning under terminens gång av ansvariga för Täby Bollek.